ӨЗГӨЧӨ ПИКИР. МЫНДАН АРЫ КЫРГЫЗ ЖЕРИ СОГУШСУЗ БИЗГЕ БУЮРБАЙТ-ЭМИ БИЗГЕ НАКТА «ЧОҢ КАЗАТ — ЧОҢ ЖЕҢИШ» КЕРЕК!

Кыргыз бийлиги «Садыр Жапаров жана Ко» бүгүнкү кундөн баштап, тездикте документтерди даярдап ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ООН алдына талаш маселе-жерлерди белгилеши керек — азыртадан.

Эмнеге?

Анткени Точик бийлиги Мургаб-Сургабты бербестигин көрсөттү жана катуу каршылыка барарын аныктады. Ага аз келгенсип, биздин таза аймактарыбызга дагын кол сала баштады. Эми Алайдан нары кыргыз кире албас болду, точик тегерете кол салат. Аркасынан афган бандалары жашынып келет.

Биздин 30 жылдык элита мамлекетүүлүктү эч ойлобоптур жана уурулуктан башка эч нерсеге жарабаптыр. Мындан ары кыргыздын (мурда арендага берилген) жана берилбеген жерлери согушсуз бизге буюрбайт. Былжырак сөздөргө ишенбегиле.

Кансыз алабыз десек, бизге чон күчтү далдалчы керек. Ошондо дагы кыргызга өтө кучту аскер керек, Азербайджан Туркия биригип аран Армениядан Карабакты алды.

Биз 30 жыл саясий эксперимент ойноп, кубалашып, улам Конституция алмаштырып жургөндө коншулар кучтөнуп кеткен, а биздин сайсий элита чирип калган…

Мындан ары Кыргызстандын коргонуу концепциясына буткул экономикасы жана саясаты арналыш керек. Эми бизге накта «ЧОҢ КАЗАТ — ЧОҢ ЖЕҢИШ» керек — руханий, саясий, аскерий, экономикалык. Башка жол жок…

Турат АКИМ (19.05.2021)

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *